CASE BAM

17.03.2021|

Al in een vroeg stadium ontdekte Rene Kaandorp, maatvoerder binnen BAM Infra, de meerwaarde van drones voor het uitvoeren van zijn dagelijkse werkzaamheden. Het inspecteren, uitvoeren van metingen en het mappen van infrastructuur kan veel veiliger en efficiënter met drones. De toepassingsmogelijkheden waren voor een groot deel al duidelijk voor BAM Infra, echter diende de formele aspecten nog goed geregeld te worden. Met de vraag ‘Hoe zetten we drones legaal en veilig in?’ kwam BAM Infra bij Drone Flight Company terecht. Na een nauwkeurig intake gesprek werden de wensen en behoefte van BAM duidelijk en werd een plan van aanpak opgesteld in een drone integratie rapport. Er werden een viertal piloten opgeleid en Drone Flight Company ondersteunde bij het beschrijven van de veiligheidsvoorschriften en de aanvraag van de vergunning bij het ILT. 

Alexander Kuijt, bedrijfsleider BAM Infra: ‘Door de inzet van drones verhogen we de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers van de infrastructuur, reduceren we de hinder van bijvoorbeeld inspectiewerkzaamheden en werken we efficiënter. We verkrijgen veel data over projecten. Dat leidt soms tot nieuwe inzichten en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Door de ondersteuning van Drone Flight Company kunnen we een nieuw soort ‘gereedschap’ inzetten in 95% van het Nederlandse luchtruim’.

Filmpje

Nadat de piloten zijn opgeleid en alle vergunningen waren afgegeven door het ILT ondersteunde Drone Flight Company bij de opzet en uitvoering van de eerste vluchten. Alle betrokkenen binnen de afgegeven vergunning werden tijdens een workshop op hun taken en verantwoordelijkheden gewezen en gezamenlijk werden de eerste vluchtplannen en aanvragen voor het vliegen binnen een CTR opgesteld. Inmiddels is BAM Infra volledig operationeel en worden er dagelijks drones ingezet.