Specific Operations Risk Assessment

16.08.2021|

De meest complexe manier om binnen de Specific-categorie te opereren is het aanvragen van een exploitatievergunning op basis van het indienen van een Specific Operations Risk Assessment (SORA). De SORA-methodiek is ontwikkeld door JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) en bepaalt aan de hand van de vastgestelde grond- en luchtrisico's welke maatregelen er nodig zijn om vluchten op een veilige manier uit te voeren. De SORA is gebaseerd op een grafisch model zoals hieronder weergeven. 

Om de methodiek van SORA goed toe te passen is het van belang om twee begrippen goed te kennen:

 1. Operationeel volume: het totale gebied waarin de operatie zich afspeelt. Het operationeel volume bestaat uit het vluchtgebied (Flight Geography) en de zone voor onvoorziene omstandigheden (Contingency Volume).
 2. Robuustheid: de mate van robuustheid van een maatregel is afhankelijk van de zekerheid (assurance) en de integriteit (integrity) van de maatregel.

De SORA-methodiek bestaat uit 10 stappen:

 1. Uitwerking van Concept of Operations (ConOps)
 2. Bepaling intrinsieke Ground Risk Class (GRC)
 3. Definitief maken GRC
 4. Bepaling intrinsieke Air Risk Class (ARC)
 5. Definitief maken ARC
 6. Bepalen van de Tactical Mitigation Performance Requirements (TMPR)
 7. Vaststellen van het Specific Assurance and Integrity Level (SAIL)
 8. Identifceren van Operational Safety Objectives (OSO)
 9. Controleren risico's aangrenzend luchtruim en gebied
 10. Opstellen veiligheidsportfolio

Al deze stappen van de SORA worden in overige blogs nauwkeuriger beschreven.