SORA - Specific Assurance and Integrity Level en Operational Safety Objectives

17.08.2021| Dion Thomas

Elke SORA bestaat uit 10 stappen. Binnen deze 10 stappen stelt de operator zowel de grond- als de luchtrisico's vast. Waar nodig worden de intrinsieke risico's gemitigeerd. Afhankelijk van het risiconiveau is een operatie onderhevig aan een bepaald SAIL-niveau. Op basis van het SAIL-niveau worden vervolgens de OSO's bepaald. In dit artikel beschrijven we stap 7 en stap 8 van de SORA:  het vaststellen van het Specific Assurance Level en de identificatie van de Operational Safety Objectives.

Stap 7 - Vaststellen Specific Assurance and Integrity Level (SAIL)

SAIL is een maatstaaf van het risico dat de controle over de operatie verloren raakt. Aan de hand van het eerder vastgestelde grondrisico (GRC) en het luchtrisico (ARC) wordt er aan de operatie een SAIL gekoppeld. Het niveau van SAIL bepaalt uiteindelijk in stap 8 de mate van robuustheid van een zogenaamde Operational Safety Objective (OSO).

Stap 8 - Identificeren van de Operational Safety Objectives (OSO)

Volgens de SORA-methodiek moet elke operatie voldoen aan zogenaamde OSO's. Het niveau van SAIL bepaalt uiteindelijk de mate van robuustheid van een OSO. Elke OSO is door JARUS tot in detail uitgewerkt per mate van robuustheid. 

Voorbeeld: uit de eerdere voorbeelden uit de artikelen over de SORA kwam naar voren dat de definitieve GRC en ARC respectievelijk 1 en ARC-b waren. Dit betekent dat de operatie een SAIL heeft van 2. Op basis van deze SAIL moeten de OSO's voldoen aan een mate van robuustheid. Door JARUS is vervolgens per OSO uitgeschreven wat deze mate van robuustheid daadwerkelijk inhoudt.