SORA - Concept of Operations en Ground Risk Class

17.08.2021|

Elke SORA bestaat uit 10 stappen. Binnen deze 10 stappen stelt de operator zowel de grond- als de luchtrisico's vast. Waar nodig worden de intrinsieke risico's gemitigeerd. Afhankelijk van het risiconiveau is een operatie onderhevig aan een bepaald SAIL-niveau. Op basis van het SAIL-niveau worden vervolgens de OSO's bepaald. In dit artikel beschrijven we de drie stappen van de SORA: de uitwerking van de Concept of Operations, het bepalen van de intrinsieke GRC en het definitief maken van de GRC.

Stap 1 - Uitwerking Concept of Operations (ConOps)

Als operator beschrijf je in de ConOps de volledige operatie. De ConOps is de fundering van de SORA en moet dus zo accuraat en gedetailleerd als mogelijk beschreven worden. Dit betekent dat zowel de vluchtopdracht, technische informatie, systeeminformatie en de gewaarborgde veiligheidsmaatregelen zo nauwkeurig mogelijk beschreven dienen te worden.

Stap 2 - Bepaling van de intrinsieke Ground Risk Class (GRC)

Na het uitwerken van de ConOps is het tijd om het intrinsieke grondrisico (GRC) te bepalen. Het grondrisico betreft het risico dat er op de grond iemand gewond raakt door het onbemande luchtvaartuig. Het GRC wordt bepaald aan de hand van een standaard tabel. Het GRC is afhankelijk van de technische specificaties (grootte en verwachte kinetische energie bij impact) van het luchtvaartuig en het operationele scenario. Op basis van de tabel ligt het GRC van een operatie tussen de waardes 1 en 10. 

Stap 3 - Definitief maken van GRC

Na de bepaling van het intrinsieke grondrisico is het mogelijk om het GRC-niveau aan te passen door middel van een doorvoeren van een aantal mitigerende maatregelen. Wederom zijn deze maatregelen al uitgeschreven in een tabel. Een positief nummer in deze tabel betekent dat het grondrisico toeneemt, een negatief nummer betekent juist een afname van het grondrisico. Het mitigeren gebeurd altijd in numerieke volgorde. Belangrijk om te weten is dat het grondrisico, door toepassing van M1, nooit lager kan zijn dan het laagste risiconiveau uit de betreffende kolom uit de GRC tabel

Voorbeeld: De operator wilt een operatie uitvoeren met een onbemand luchtvaartuig van 3 meter groot in BVLOS over dunbevolkt gebied. Op basis van de tabel is het GRC dan 4. Door het toepassen van mitigerende maatregelen M1, M2 en M3 op Medium robuustheid niveau wordt het GRC verlaagd met 3 (-2-1-0). Het definitieve GRC is dus 4-3 = 1. 

NB. Indien de operatie in VLOS plaatsvindt, dan was het definitieve GRC ook 1. Doordat je door het toepassen van M1 nooit lager kan dan het laagste risiconiveau uit de betreffende kolom kon het GRC slechts worden verlaagd met 2 (-1-1-0).