Project onbemande drones (UIVER) gestart

15.01.2019| Droneflightcompany.com

State of Motion is als onderdeel van Drone Flight Company en het cluster Space53 betrokken bij de ontwikkelingen van het proeftuinproject UIVER. Zowel State of Motion als de overige projectpartners ontvangen een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via het fonds wil de Europese Unie (EU) niet alleen economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen, maar ook duurzame groei en werkgelegenheid bevorderen.

UIVER, Unmanned Intelligent Verification & Effective Response

Een van deze marktgerichte projecten is UIVER. UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en bestaat eruit dat, met de inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen zullen worden getest en ontwikkeld. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op de Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.

Betrokken bij dit project is naast State of Motion een consortium waartoe ook Incaa Computers, Drone Expert en Universiteit Twente behoren. Het project ontvangt een subsidiebedrag van bijna zes ton terwijl de totale kosten ervan circa 1,5 miljoen bedragen.