Brandweer drone zal steeds vaker ingezet worden

19.02.2019| Droneflightcompany.com

Er is al een paar jaar een sterk groeiende aandacht voor het inzetten van drones door hulpdiensten. Ook de brandweer is hier mee bezig, in samenwerking met Drone Flight Company. Brandweer drones zullen op korte termijn steeds vaker ingezet worden. 

Brandweer drone: inzicht en risicobeperking

Een brandweer drone kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het vergroten van de veiligheid. De brandweer kan niet alleen bij brandbestrijding een drone inzetten, maar ook bij andere calamiteiten. Het gebruik van een brandweer drone kan de risico’s voor brandweerlieden minimaliseren. De brandweer drones kunnen worden uitgerust met camera’s en verschillende sensoren om een compleet beeld te geven van de situatie. Zo biedt de drone meer overzicht en kan het onbemande luchtvaartuig de brandweer waardevolle inzichten geven in brandhaarden en risicogebieden. Bovendien is een drone veel efficiënter en minder kostbaar dan het inzetten van een helikopter of ander duur materieel.

Eindelijk ontheffingen voor gebruik drones door de brandweer 

De inzet van drones door de brandweer werd al sinds 2016 op kleine schaal getest in Twente. 

In juni 2018 ontving de Brandweer Nederland – na jarenlang lobbyen - van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijke beschikking waarin ontheffingen worden verleend. Die ontheffingen geven de brandweer in het hele land toestemming om bij incidenten gebruik te maken van drones. 

“We zijn ontzettend trots dat het ons is gelukt dit ingewikkelde traject voor elkaar te krijgen,” zei Diemer Kransen destijds namens Brandweer Nederland. “De complimenten gaan uit naar onze medewerkers die zich hier de afgelopen jaren intensief voor hebben ingezet. Luchtvaartwetgeving is zeer ingewikkeld. Het doet ons goed dat wij over het traject dat is doorlopen de complimenten van de Inspectie hebben gekregen. Belangrijker is dat we nog betere hulp kunnen verlenen en daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen. Het zijn onze ogen in de lucht.”

Nachtelijke inzet brandweer drone

In tegenstelling tot particuliere en commerciële gebruikers, mag de brandweer in Nederland dankzij de ontheffingen nu ook ’s nachts met drones vliegen. De brandweer is de eerste organisatie in Nederland die buiten het daglichtvenster met drones mag vliegen. Voor de nachtelijke inzet is een speciale drone kap ontwikkeld. Daarop zit rode, groene en witte verlichting. “Zo blijft de drone zichtbaar,” aldus Mark Bokdam, dronespecialist bij Brandweer Nederland.

Bij de inzet van drones overdag is een team van drie brandweerlieden betrokken: Een dronepiloot, een sensor bediener die foto- en videobeelden maakt en een waarnemer die de drone en de omgeving in de gaten houdt. Voor de nachtelijke inzet zal het team waarschijnlijk met een extra waarnemer worden uitgebreid. Op die manier is het team beter in staat om goed zicht op de drone te behouden. Oplettendheid is geboden, zeker bij grote branden waarbij verschillende sirenes loeien en er zwaailichten door de lucht schijnen.  

Trainingen

Vliegen met drones vraagt om gespecialiseerde kennis, en dat geldt al helemaal voor het vliegen met een brandweer drone. In september 2018 gingen de eerste trainingen van start, waarbij brandweerpersoneel uit het hele land werd opgeleid tot dronevlieger. De trainingen vinden plaats op de luchthaven in Twente, waar ook een oefenterrein voor de brandweer ligt.

De trainingen zijn van essentieel belang, niet in de laatste plaats om de Inspectie Leefomgeving en Transport te laten zien dat de brandweer over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om op verantwoorde wijze met de brandweer drones om te gaan.  

Speciale brandweer drone

Drone Flight Company levert de brandweer drone, die speciaal voor dit doel is ontwikkeld door de Chinese dronefabrikant DJI, compleet met sensoren en accessoires. De drone is tevens uitgerust met een hittezoekende camera. Op die manier kan de drone worden ingezet om slachtoffers door dichte rook heen te zien. Daarnaast verzorgen wij ook de opleidingen en trainingen voor de brandweer. Bij ons draait alles om veilig en verantwoord vliegen met onbemande luchtvaartsystemen.